در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي کارايي سيستم هاي نرم افزاري محيط هاي سيار

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي کارايي سيستم هاي نرم افزاري محيط هاي سيار پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي کارايي سيستم هاي نرم افزاري محيط هاي سيار  این پاور پوینت دارای 24 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ارائه شما می باشد در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت فایل پاور پوینت ارزيابي کارايي سيستم هاي نرم افزاري محيط هاي سيار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. محتواب برخی از اسلاید ها : توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 4 موضوع پروژهارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری عمل کننده در محیط‌های سیار حوزه‌های مرتبط محاسبات سیار سیستم‌ نرم‌افزاری ارزیابی کارایی

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 5 محاسبات سیارنیاز کاربران به استفاده از توان محاسباتی در هر مکان و هر زمان پیشرفت فناوری تولید رایانه های کوچک و قابل حمل ظهور شبکه های انتقال اطلاعات بی سیم Need to compute ubiquitouslyAdvances in mobile computersAdvent of wireless networkingMobile computing is now widely used

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 6 محدودیت‌های محاسبات سیارمحدودیت های میزبان های سیار توان پردازشی ضعیف تر حافظه کمتر منبع انرژی محدود واسط کاربری خاص محدودیت های زیر ساخت ارتباطی پهنای باند متغیر هزینه ارتباطی بیشتر قابلیت اعتماد کمتر

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 7 سیستم نرم‌افزاریطراحی نرم افزار برای محیط‌های سیار باید با توجه به محدودیت‌های موجود انجام شود. ویژگی های کیفی نرم افزارهای کاربردی سیار قابلیت استفاده کارآمدی تغییر پذیری قابلیت حمل تطبیق پذیری امنیت قابلیت همکاری

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 8 کارایی سیستم نرم‌افزاریکارایی: میزان تناسب عملکرد نرم‌افزار و کاربرد مورد نظر معیارهای کارایی انجام عملیات در زمان کم (Responsiveness) استفاده مناسب از منابع (Usage Level) ماموریت پذیری (Missonability) قابلیت اطمینان (Dependability) سودمندی برای کاربر (Productivity)

بخش دوم: مرور کارهای انجام شده

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 10 شناخت جنبه‌های سیار بودندسته بندی محدودیت‌های محیط‌های سیار بررسی ویژگی‌های سیار بودن در کاربردهای خاص جمع‌آوری راه‌کارهای کلی ارائه شده برخی از منابع The Challenges of Mobile Computing [Forman, 94] Mobile Information Access [Satyanarayanan, 96] Fundamental Challenges in Mobile Computing [Satyanarayanan, 97] Mobile Computing and Databases, A Survey [barbara,99] Client-Server Computing in Mobile Environments [Jing, 99] Challenges in Mobile Electronic Commerce [Tsalgatidou, 00] Research Challenges in Information Access and Dissemination in a Mobile Environment [Xu, 02] Survey of Requirements and Solutions for Ubiquitous Software [Niemela, 04]

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 11 آگاهی از زمینه (Context Awareness)یک سیستم آگاه از زمینه است اگر از هرگونه اطلاعات مرتبط با زمینه قبل و یا هنگام ارائه سرویس استفاده نماید. مثال‌هایی از آگاهی از زمینه: آگاهی از مکان (Location Awareness) آگاهی از انرژی (Power Awareness) برخی از منابع Context-Aware Computing Applications [Schilit, 94] Power Aware Data Management for Small Devices [Rollins, 02] Power-Aware Cache Management in Mobile Environments [Cao, 03]

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 12 تطبیق پذیری (ادامه)تغییر نحوه عملکرد برنامه کاربردی با توجه به شرایط نمایش داده متنی (به جای تصویر) با کم شدن پهنای باند تناسب میان استقلال و ارتباط متقابل محدودیت منابع و قابلیت اطمینان کم: ارتباط متقابل شبکه نامطمئن و هزینه ارتباط: استقلال برخی از منابع Agile Application-Aware Adaptation for Mobility [Noble, 97] Energy-aware adaptation for mobile applications [Flinn, 99] Analysis of Adaptation Strategies for Mobile QoS-Aware Applications [Geihs, 02] Towards Highly Adaptive Services for Mobile Systems [Agostini, 05] Adaptive Query Processing in Mobile Environment [Grine, 05]

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 13 عامل‌های سیار (Mobile Agents)شامل برنامه اجرایی و داده حرکت بر روی عناصر سیار اجرای ناهمزمان: انعطاف پذیری و کارایی بالا برخی از منابع A Performance Evaluation of the Mobile Agent Paradigm [Ismail, 98] Mobile Agent-Based Services for View Materialization [Karenos, 01] Mobile Agents, A Key for Effective Pervasive Computing [Cardoso, 02] Architectural Components for the Efficient Design of Mobile Agent Systems [Schoeman, 03]

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 14 کارایی نرم‌افزارهای محیط‌های سیارکارهای مقدماتی در زمینه توسعه UML بهینه کردن ملاک کارایی به همراه کوچک کردن فضای جستجو تعریف پارامترهای کارایی، ارائه یک سیستم کارا در کاربردهای خاص به اشتراک گذاری داده، به ویژه در حالت نظیر به نظیر برخی از منابع Improving TCP Performance in Mobile Computing Environments [Stangel, 97] Performance Evaluation of Mobility-based Software Architectures [Grassi, 00] Towards Performance Evaluation of Mobile Systems in UML [Balsamo, 03] UML based Modeling and Performance Analysis of Mobile Systems [Grassi, 04] Performance Evaluation of UML Software Architectures with Multiclass Queueing Network Models [Balsamo, 05]

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 15 به اشتراک گذاری منابع در محیط‌های سیاربه اشتراک گذاری داده یا توان محاسباتی کشف سرويس‌هاي به اشتراک گذاشته شده استفاده از متا-داده‌ها، پایگاه داده توزیع شده، سرویس‌دهنده ثابت برخی از منابع MobiShare, Sharing Context-Dependent Data & Services from Mobile Sources [Valavanis, 03] Mobile P2P: Creating a mobile file-sharing environment [Biström , 04] Adaptive Resource Discovery for Ubiquitous Computing [Hharbid, 04] Concept-Based Discovery of Mobile Services [Skouteli , 05]

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 16 معماری نرم‌افزار محیط‌های سیارنرم‌افزارهای محیط‌های سیار محیط کاری، شرایط اجرا و نیازمندی‌های مشابهی را دارا هستند بررسی این طبقه از نرم‌افزارها از منظر معماری نرم‌افزار شناخت مشخصه‌های کیفی و ارائه معماری با توجه به آن‌ها برخی از منابع Towards a Generic Architecture for Mobile Object-Oriented Applications [Haahr, 00] An architecture for a selfadapting information system for tourists [Zarikas , 01] Software Architectural Support for Handheld Computing [Medvidovic , 03] An architecture for privacy-sensitive ubiquitous computing [Hong , 04]

بخش سوم: تعریف پروژه

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 18 کارایی سیستم نرم‌افزاری محیط‌های سیاربا توجه به محدودیت‌های محیط‌های سیار، کارایی نرم‌افزار در آن اهمیت ویژه‌ای دارد. تا کنون راه‌کارهای مشخصی در زمینه انتخاب پارامترهای کارایی و ارزیابی آن، با توجه به شرایط محیط‌های سیار و نیز کاربردهای خاص این محیط‌ها موجود نمی‌باشد. دشواری کار طراح یک سیستم نرم‌افزاری کارا برای محیط‌های سیار

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 19 اهداف پروژهشناخت جنبه‌های مختلف کارایی سیستم‌های عمل کننده در محیط‌های سیار ارائه متدهایی برای ارزیابی کارایی این گونه سیستم‌ها ارائه راه‌کارهایی برای بهینه‌کردن این ساختارهای نرم‌افزاری (از جنبه کارایی) با توجه به محدودیت‌ها و شرایط محیط‌های سیار ايجاد تغييراتي در نرم‌افزار به طوري که حداقل يکي از پارامترهاي کارايي نرم‌افزار بهبود يابد و در مجموع نيز برآيند پارامترهاي کارايي نرم‌افزار بهتر شود .

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 20 بهینه‌سازی ساختار نرم‌افزارتغيير در نرم‌افزار اضافه کردن يک مولفه جانبي تغيير ايستا يا پوياي الگوريتم انجام يک عمليات تغيير مدل ارتباط و يا ساختار پيغام‌هاي رد و بدل شده مهاجرت بخشي از نرم‌افزار از عامل سيار به عامل سيار ديگر استفاده مناسب‌تر از متاداده‌ها استفاده مناسب‌تر از ساختارهاي ثابت به کارگيري روش‌هاي بهتر براي همکاري با ساير عامل‌هاي سيار و استفاده از سرويس‌هاي آن‌ها

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 21 محدوده کارتاکيد بر لايه‌هاي بالايي نرم‌افزار، يعني سطح برنامه کاربردي به اشتراک‌گذاري سرويس ارتباطات سيار (پيغام، صدا و چند رسانه)، کامپايلرهاي محيط‌هاي سيار مديريت اعتماد بين کاربران سيار به منظور اعمال امنيت يک سيستم مديريت توزيع شده امداد رساني توسط ربات‌هاي سيار عدم توجه به مسائلي مانند سخت‌افزار ميزبان سيار بستر ارتباطي محيط سيار سيستم عامل دستگاه سيار

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 22 تمایز این فعالیت از کارهای قبلینگاه جامع به جنبه‌هاي مختلف کارايي نرم‌افزار محيط سيار در تعيين پارامترهاي و روش‌هاي ارزيابي کارايي ارائه يک مدل جديد براي رسيدن به کارايي بهتر در يک کاربرد خاص نشان دادن استفاده پذيري از مدل جدید ارائه شده

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 23 فعالیت‌های ادامه پروژهتعيين پارامترهاي ارزيابي کارايي نرم‌افزارهاي محيط‌هاي سيار (2 ماه) بررسي و اصلاح روش‌هاي ارزيابي کارايي سيستم­هاي نرم­افزاري محيط‌هاي سيار (3 ماه) ارائه راه‌کارهايي براي بهينه‌کردن ساختارهاي نرم­افزاري (از جنبه کارايي) با توجه به محدوديت‌ها و شرايط محيط­هاي سيار (3 ماه) پياده‌سازي موردي در يک کاربرد خاص به منظور اطمينان از صحت نتايج (1 ماه)

ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

صفحه 24
قیمت این فایل 1200تومان می باشد

خرید آنلاین

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي کارايي سيستم هاي نرم افزاري محيط هاي سيار  

پاور پوینت (اسلاید) ارزیابی کارایی سیستم های نرم افزاری محیط های سیار


 این پاور پوینت دارای 24 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ارا

ادامه مطلب  

تهویه مطبوع در ساختمان های بلند مرتبه  

تهویه مطبوع در ساختمان های بلند مرتبه


امروزه با رشد شهر نشینی وهمچنین کمبود فضای کافی نیاز به گسترش ساختمان های بلند مرتبه و چندین طبقه افزایش یافته یکی

ادامه مطلب  

پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي  

پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف (QN) و تولید بازخورد از نتایج ارزیابی كارایی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بن

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف QN 58 اسلاید  

دانلود پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف QN 58 اسلاید


 قسمتی از اسلاید : تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كا

ادامه مطلب  

پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) 58 اسلاید  

پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف (QN) 58 اسلاید


 تعداد اسلاید : 58 اسلایدتبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارای

ادامه مطلب  

شبكه هاي موردي سيار و الگوريتم هاي مسيريابي كارا و مناسب  

شبكه های موردی سیار و الگوریتم های مسیریابی كارا و مناسب


تحقیقی جامع و کامل در قالب 73 صفحه فایل WORD و قابل ویرایش که در مورد بررسی و راه اندازی شبكه های مورد

ادامه مطلب  

پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي  

پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف (QN) و تولید بازخورد از نتایج ارزیابی كارایی


       نوع فایل power point 

ادامه مطلب  

تحقیق درباره انتقال سيار داده‌ها با فن‌آوري ايراني  

تحقیق درباره انتقال سیار داده‌ها با فن‌آوری ایرانی


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 33 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات

ادامه مطلب  

پاورپوینت پردازنده های چند هسته ای  

پاورپوینت پردازنده های چند هسته ای


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت پردازنده های چند هسته ای می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلاید در اختیار شما عز

ادامه مطلب  

پاور پوینت مديريت موفق و موثر  

پاور پوینت مدیریت موفق و موثر


این فایل حاوی مطالعه پاور پوینت مدیریت موفق و موثر می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 83 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گ

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع پردازنده های چند هسته ای  

پاورپوینت با موضوع پردازنده های چند هسته ای


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 43

ادامه مطلب  

پاورپوینت بهينه سازي در سيستمهاي نرم افزاري با تاکيد بر الگوريتمهاي جستجو  

پاورپوینت بهینه سازی در سیستمهای نرم افزاری با تاکید بر الگوریتمهای جستجو


نوع فایل : پاور پوینتتعداد اسلایدها : 24فهرست مطالبnبهینه سازی سیستم های نرم افز

ادامه مطلب  

پاورپوینت سيستم باي پاس LP وHP  

پاورپوینت سیستم بای پاس LP وHP


فرمت فایل : پاورپوینت  قابل ویرایش  تعداد اسلاید: 27قسمت هایی از پاورپوینت:سیستم بای پاس LP وhpوظیفه سیستم بای پاس1-درهنگام

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت کاربرد منطق فازی در ربات های سيار  

دانلود پاورپوینت کاربرد منطق فازی در ربات های سیار


فهرست مطالب:تاریخچهمقدمهساختار کنترل کننده فازیکنترل موقعیت ربات سیار با استفاده از منطق فازیاسترات

ادامه مطلب  

پاورپوینت طراحي و مدل کردن مؤلفه ها  

پاورپوینت طراحی و مدل کردن مؤلفه ها


 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 35 اسلا

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته ایمنی و بهداشت با عنوان سيستم مديريت ايمني بهداشت و محيط زيست HSE  

پاورپوینت رشته ایمنی و بهداشت با عنوان سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE


پاورپوینت رشته ایمنی و بهداشت با عنوان سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه های نرم افزاری  

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه های نرم افزاری


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه های نرم افزاری می باشد که به صورت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد پردازنده هاي چند هسته اي  

پاورپوینت درمورد پردازنده های چند هسته ای


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد پردازنده های چند هسته ایقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 43   محتوی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد پردازنده هاي چند هسته اي  

پاورپوینت درمورد پردازنده های چند هسته ای


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد پردازنده های چند هسته ایقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 43   محتوی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد پردازنده هاي چند هسته اي  

پاورپوینت درمورد پردازنده های چند هسته ای


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد پردازنده های چند هسته ایقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 43   محتوی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد پردازنده هاي چند هسته اي  

پاورپوینت درمورد پردازنده های چند هسته ای


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد پردازنده های چند هسته ایقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 43   محتوی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد پردازنده هاي چند هسته اي  

پاورپوینت درمورد پردازنده های چند هسته ای


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد پردازنده های چند هسته ایقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 43   محتوی

ادامه مطلب  

دانلود پاور پوینت بهينه سازي در سيستمهاي نرم افزاري با تاکيد بر الگوريتمهاي جستجو  

دانلود پاور پوینت بهینه سازی در سیستمهای نرم افزاری با تاکید بر الگوریتمهای جستجو


فرمت:پاور پوینت           تعداد اسلاید:24  &n

ادامه مطلب  

گزارش كار آموزي رشته برق و الکترونیک با عنوان تعمیرات تلفن همراه  

گزارش كار آموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان تعمیرات تلفن همراه


گزارش كار آموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان تعمیرات تلفن همراه درفرمت ورد 42 صفحه قابل

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفاهيم ارزيابی عملكرد  

پاورپوینت مفاهیم ارزیابی عملكرد


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت مفاهیم ارزیابی عملكرد می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلاید در اختیار شما عزیزان

ادامه مطلب  

بررسي و راه اندازي شبكه هاي موردي سيار و الگوريتم هاي مسيريابي كارا و مناسب  

بررسی و راه اندازی شبكه های موردی سیار و الگوریتم های مسیریابی كارا و مناسب


تحقیقی جامع و کامل در قالب 58 صفحه فایل word و قابل ویرایش دارای مقدمه بیان مسئله

ادامه مطلب  

پاورپوینت بهينه سازي در سيستم هاي نرم افزاري با تاکيد بر الگوريتم هاي جستجو  

پاورپوینت بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری با تاکید بر الگوریتم های جستجو


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 24 قسمتی از

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفهوم استراتژی  

پاورپوینت مفهوم استراتژی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت مفهوم استراتژی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته اس

ادامه مطلب  

پاورپوینت طراحي و مدل کردن مؤلفه ها  

پاورپوینت طراحی و مدل کردن مؤلفه ها


       نوع فایل power point قابل ویرایش 35 اسلاید قسمتی از اسلایدهابدلیل مزایای زیر، سیستمهای نرم افز

ادامه مطلب  

گزارش كار آموزي رشته برق و الکترونیک با عنوان تعمیرات تلفن همراه  

گزارش كار آموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان تعمیرات تلفن همراه


گزارش كار آموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان تعمیرات تلفن همراه درفرمت ورد 42 صفحه قابل

ادامه مطلب  

پاور پوینت با عنوان آشنايي با اصول، قوانين و مقررات بهداشت محيط  

پاور پوینت با عنوان آشنایی با اصول، قوانین و مقررات بهداشت محیط


1 فایل پاورپوینت |29 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE)  

پاورپوینت درمورد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)قالب بندی: پاورپو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE)  

پاورپوینت درمورد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)قالب بندی: پاورپو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE)  

پاورپوینت درمورد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)قالب بندی: پاورپو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE)  

پاورپوینت درمورد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)قالب بندی: پاورپو

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) پروژه طراحي سيستم ارزيابي عملکرد شهرداري مناطق و سازمان هاي وابسته به شهرداري بر اساس مدل BSC  

پاور پوینت (اسلاید) پروژه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق و سازمان های وابسته به شهرداری بر اساس مدل BSC


 با سلام
فایل پروژه طراحی سیستم ارزیابی

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع بررسی سیستم عامل های موبایل  

پاورپوینت با موضوع بررسی سیستم عامل های موبایل


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلای

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان گروه های بهبود کيفيت QUALITY CONTROL CIRCLES  

پاورپوینت با عنوان گروه های بهبود کیفیت QUALITY CONTROL CIRCLES


پاورپوینت با عنوان گروه های بهبود کیفیت  QUALITY CONTROL CIRCLES در 55 اسلاید قابل ویرایش تعریف كیفیت&nb

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)  

پاورپوینت با موضوع سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرین

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مبانی کامپیوتر 26 اسلاید  

پاورپوینت درباره مبانی کامپیوتر 26 اسلاید


فرمت فایل : .pptتعداد اسلاید : 26 اسلایدقسمتی از متن :مبانی کامپیوترنرم افزار(1)نرم ‌ افزار یكی از بخش ‌ های اساس

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت با موضوع بازشناسي گفتار (Speech Recognition)  

دانلود پاورپوینت با موضوع بازشناسی گفتار (Speech Recognition)


دانلود پاورپوینت با موضوع بازشناسی گفتار (Speech Recognition) تعداد اسلاید : 28 اسلایدفرمت فایل : پاورپوینت

ادامه مطلب  

پاورپوینت ارزيابي فرهنگ سازماني  

پاورپوینت ارزیابی فرهنگ سازمانی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت ارزیابی فرهنگ سازمانی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلاید در اختیار شما عزیزان

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت تبديل توصيف UML معماري نرم‌افزار به مدل كارايي شبكه‌هاي صف (QN) و توليد بازخورد از نتايج ارزيابي كارايي- 58 اسلاید  

دانلود پاورپوینت تبدیل توصیف UML معماری نرم‌افزار به مدل كارایی شبكه‌های صف (QN) و تولید بازخورد از نتایج ارزیابی كارایی- 58 اسلاید


       &nb

ادامه مطلب  

پاورپوینت روشنايي در محيط كار  

پاورپوینت روشنایی در محیط كار


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 76 قسمتی از پاورپوینت : عناوین:- اهمیت موضوع - یادآوری م

ادامه مطلب  

تحقيق با عنوان ارزيابي NIMSAD از فرايند يكپارچه منطقي (RUP)  

تحقیق با عنوان ارزیابی NIMSAD از فرایند یكپارچه منطقی (RUP)


تحقیق با عنوان ارزیابی NIMSAD از فرایند یكپارچه منطقی (RUP) درفرمت ورد 13 صفحه قابل ویرایش فهرست1مقدمه

ادامه مطلب  

پاورپوینت Speech Recognition  

پاورپوینت Speech Recognition


      نوع فایل power pointقابل ویرایش 26 اسلاید قسمتی از اسلایدهایک سیستم بازشناسی کامل :قادر به بازشناسی گفتار پیوسته و م

ادامه مطلب  

پاورپوینت سيستم عامل Operating system  

پاورپوینت سیستم عامل Operating system


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 10 اسلاید قسمتی از اسلایدها:زمانبدی دیسک (Disk Scheduling) :در 30 سال گذشته

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت روشنايي در محيط كار - 74 اسلاید  

دانلود پاورپوینت روشنایی در محیط كار - 74 اسلاید


     اهمیت موضوع - یادآوری مفاهیم علمی مهندسی روشنایی - کمیات سنجش روشنایی - اصول طراحی سیستم رو

ادامه مطلب  

پاورپوینت بهره وري  

پاورپوینت بهره وری


         نوع فایل:power pointقابل ویرایش:33 اسلاید قسمتی از اسلایدها:  1-  این سیستم باید بین كلیة ورودی های مهم و

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره ارزيابي کار و زمان (رشته مهندسی صنایع)  

پاورپوینت جامع و کامل درباره ارزیابی کار و زمان (رشته مهندسی صنایع)


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >