در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي فرهنگ سازماني

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي فرهنگ سازماني پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي فرهنگ سازماني  این پاور پوینت دارای 46 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ارائه شما می باشد در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت فایل پاور پوینت ارزيابي فرهنگ سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. محتواب برخی از اسلاید ها : توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوینت می باشد و در فایل پاورپوینت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد

فرهنگ در نظر انديشمندان

ادگارشاين: الگويي از مفروضات بنيادي كه در فراگرد تجربه رويارويي با دشواري‏هاي نهفته در سازگاري بيروني و يكپارچگي دروني،‌ از سوي گروهي معين ساخته، كشف شده يا پديد آمده‏است. رونن: فرهنگ بيانگر روش مشترك ارزيابي كردن و انجام دادن است كه از يك نسل به نسل ديگر منتقل مي‏شود.

فرهنگ در نظر انديشمندان

اتوكلاين برگ: مجموعه‏اي از عادات و توانائي‏هاي اكتسابي بشر كلارك وسيلر: كليه عوامل مادي و مظاهر معنوي حيات يك ملت چسنوكوف: عوامل،‌ تفكرات،‌ مهارت‏ها، متون و تجلي آنها در توليدات و نهادهاي اجتماعي

ويژگي هاي فرهنگ

فرهنگ مختص انسان است. فرهنگ رابطه‏اي دو جانبه با انسان دارد. فرهنگ جهت‏دار است. فرهنگ وسيله سازگاري فرد با محيط خارجي است همه فرهنگ‏‏ها داراي يك دسته عناصر عام و يكسان هستند.

ويژگي هاي فرهنگ

فرهنگ هر جامعه از فرهنگ جوامع ديگر قابل تشخيص و تميز است. هر فرهنگ جوابگوي نيازها و حاجات انساني همان جامعه است. فرهنگ عامل منظم شدن رفتار افراد يك جامعه است. فرهنگ نظم عمومي جامعه را تداوم مي‏بخشد و متقابلاً به وسيله نظم عمومي جامعه حفظ مي‏شود. فرهنگ عامل وحدت بخش ارزش‏هاي اجتماعي است و نوعي يگانگي به ارزش‏ها مي‏دهد.

ويژگي هاي فرهنگ

فرهنگ گذشته را به زمان حال مي‏پيوندد. فرهنگ متغيراست تغييرات فرهنگي بسيار كند صورت مي‏گيرد. فرهنگ اكتسابي است؛ ‌يعني فرد بايستي عناصر،‌ مدل‏ها و انگاره‏هاي فرهنگي را بياموزد. فرهنگ قابل مبادله است.

عناصر اصلي فرهنگ سازماني

سنت هاهنجارهامفروضات اساسيارزش هاهنجارهاسنت ها

فرهنگ سازماني

لويس: فرهنگ سازماني الگويي از ارزش‏ها و باورهاي مشترك است كه به اعضاي يك سازمان معني و مفهوم مي‏بخشد و براي رفتار آنان در سازمان دستورالعمل‏هايي را فراهم مي‏آورد.

فرهنگ سازماني

شاين: فرهنگ سازماني مجموعه اي از فرضيات اساسي است كه افراد سازمان در روبرو شدن با مسائل، براي انطباق با محيط و دستيابي به وحدت و انسجام داخلي، ايجاد،‌ كشف و توسعه داده‏اند و ثابت شده‏است كه سودمند و با ارزش هستند و در نتيجه به عنوان روش صحيح ادراك، تفكر و احساس به اعضاي جديد انتقال مي يابد.

شكل گيري فرهنگ سازماني

شناخت و ارزيابي فرهنگ سازماني

از آنجا كه فرهنگ سازماني مجموعه‏اي از عوامل پيچيده، داراي روابط متقابل، جامع و مبهم را دربر مي‏گيرد، مدنظر قراردادن تمامي عوامل مرتبط در يك مدل و چارچوب مفهومي ضروري است.

معيارهاي انتخاب مناسب ترين مدل ارزيابي

براساس شواهد تجربي شكل گرفته باشد. به خوبي بيانگر واقعيتي كه تشريح مي‏شود، باشد. امكان تجميع و ساماندهي اكثر ابعاد پيشنهادي را فراهم آورد. داراي مدل مفهومي بوده و بتواند مفاهيم، ارتباطات و داده‏ها را به صورت سيستماتيك سازماندهي كند.

مدل چارچوب ارزش هاي رقابتي (كامرول و كويين)

فرهنگ سلسله مراتبي Hierarchyفرهنگ طايفه اي Clanفرهنگ ويژه Ad hocفرهنگ بازار Marketتمركز داخلي (يكپارچگي)انعطاف (آزادي عمل)تمركز خارجي (تمايز)كنترل (پايداري)

پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازمان(OCAI)

پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازمان(OCAI)

پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازمان(OCAI)

پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازمان(OCAI)

پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازمان(OCAI)

پرسشنامه ارزيابي فرهنگ سازمان(OCAI)

ارزيابي فرهنگ سازماني

شرايط موجود

ارزيابي فرهنگ سازماني

شرايط مطلوب

ارزيابي فرهنگ سازماني

ABDC

مدل دانيل دنيسون

مدل دانيل دنيسون- فرهنگ سازماني

رهبری Leadership

رهبران وحدت مقصد و جهت گیری سازمان را ایجاد می کنند. آنان بایستی محیط درون سازمان را به نحوی بوجود آورده و برقرار نگهدارند تا افراد بتوانند در دست یابی به اهداف سازمان به طور کامل دخیل شوند. ISO 9000:2000

ویژگی های رهبر براى هدايت فرهنگ سازماني

آينده نگر Visionary قدرت ديدن آينده فراسوى مشكلات ريسك پذير داراى قدرت ريسك پذيرى كنترل شده توانمندساز تفويض اختيار با حفظ مسؤليت

ویژگی های رهبر براى هدايت فرهنگ سازماني

یادگیرندهLearner داراي انگيزه و قابليت براي يادگيري ذهن باز و روشن ارايه كننده و پذيراى بازخور مربي گرى Coaching اختصاص وفت براى مربى گرى و هدايت ديگران كار با همكاران در جهت انتقال تجارب و كاربرد بهترين روش

فرهنگ و استراتژي

هنگامي كه استراتژي تدوين مي شود يا تغيير مي يابد، فرهنگ مي تواند موجب تقويت تعهدات و افزايش بهره وري درسازمان شود.

استراتــژی

استراتژی به برنامه های عملیاتی، متدولوژیها، تاکتیك ها و گام هایی که برای دستیابی به چشم انداز و اهداف یک سازمان بــرداشته می شود، مربوط می گردد.

رابطه محيط و استراتژي با فرهنگ سازماني

نيازهاي محيطيكانون توجه

فرهنگ سازماني، باورهاي مبنا(بنيادي)واستراتژي

استراتژي‏ها از باورهاي راهنما ناشي مي‏شوند، آنها به منزله ريشه‏هايي هستند كه استراتژي از آنها مي‏رويد. اگر استراتژي موضوعي است كه يك سازمان درصدد اجراي آن است سازمان وسيله‏اي است، كه چگونگي اجراي آن موضوع را نشان مي‏دهد. باورهاي راهنما اين جنبه را دارند كه چرا سازمان در پي اجراي استراتژي است. موفقيت استراتژي و يا شكست آن بستگي به هماهنگي يا عدم هماهنگي آن با باورهاي روزمره‏اي دارد كه در كاركنان، ساختار و نظام هاي موجود يك سازمان تثبيت شده است.

فرهنگ سازماني، باورهاي مبنا(بنيادي)واستراتژي

فرهنگ و تغيير استراتژي ها

مقاومت كم احتمال موفقيت زياد مقاومت بسيار زياد احتمال موفقيت بسيار كم مقاومت زياد احتمال موفقيت كم مقاومت تا حدودي احتمال موفقيت متوسطكم(محدود) زياد (وسيع)زياد(وسيع)كم (محدود) ميزان تغييرتعارض با فرهنگ

فرهنگ و تغيير استراتژي ها

هرگاه نياز به تغيير استراتژيك براي سازمان شديد بوده و ضمناً تغيير مورد نظر با فرهنگ موجود سازگاري داشته باشد، در اين شرايط مي‏توان با اطمينان كامل تغيير را در سطح سازمان اعمال كرد.

فرهنگ و تغيير استراتژي ها

هرگاه نياز به تغيير استراتژيك براي سازمان شديد نبوده ضمناً تغيير موردنظر با فرهنگ موجود داراي سازگاري درسطح بالايي باشد، سازمان بايد به تقويت وتثبيت فرهنگ موجود بپردازد و ارزش ها، باورها و هنجارهاي مشترك را بيش از پيش تحكيم بخشيد.

فرهنگ و تغيير استراتژي ها

هرگاه نياز به تغيير استراتژيك براي سازمان شديد باشد اما همسويي و سازگاري بالقوه‏اي ميان تغيير با فرهنگ موجود وجود نداشته و يا در سطح پاييني باشد، سازمان بايد با اعمال مديريتي صحيح و منسجم، پيش از مواجه شدن با مقاومت دربرابر تغيير به ايجاد جو و فضاي سالم فرهنگي همت گمارد و تا حد امكان ميان تغيير مورد نظر و فرهنگ موجود سازگاري نسبي برقرار سازد. به عبارتي رمز موفقيت و كليد پيروزي در دست مديريت تحول فرهنگي است.

فرهنگ و تغيير استراتژي ها

هرگاه نياز به تغيير استراتژيك براي سازمان شديد و حساس نباشد و ضمناً سازگاري بالقوه ميان تغيير مورد نظر با فرهنگ موجود نداشته و يا در سطح پاييني باشد، احتمال موفقيت در امر تغيير در پايين‏ترين سطح خود قرار مي‏گيرد و سازمان با شرايط دشواري روبرو مي‏شود و چاره ‏كار در تغيير استراتژي مورد نظر است

استراتژي و رويكرد هاي فرهنگي

قیمت این فایل 2300تومان می باشد

خرید آنلاین

پاورپوینت ارزيابي فرهنگ سازماني  

پاورپوینت ارزیابی فرهنگ سازمانی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت ارزیابی فرهنگ سازمانی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلاید در اختیار شما عزیزان

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت ارزيابي فرهنگ سازماني با بهره گیری از سيستم هاي خاكستري  

دانلود پاورپوینت ارزیابی فرهنگ سازمانی با بهره گیری از سیستم های خاكستری


عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت ارزیابی فرهنگ سازمانی با بهره گیری از سیستم ه

ادامه مطلب  

تهویه مطبوع در ساختمان های بلند مرتبه  

تهویه مطبوع در ساختمان های بلند مرتبه


امروزه با رشد شهر نشینی وهمچنین کمبود فضای کافی نیاز به گسترش ساختمان های بلند مرتبه و چندین طبقه افزایش یافته یکی

ادامه مطلب  

پاور پوینت آموزشی فرهنگ سازمانی  

پاور پوینت آموزشی فرهنگ سازمانی


در این پاورپونت در ابتدا مبحث فرهنگ سازمانی در نقش موفقیت یک سازمان را مورد بررسی قرار میدهد سپس مدیریت و استراتژی فرهنگ

ادامه مطلب  

پاور پوینت مديريت موفق و موثر  

پاور پوینت مدیریت موفق و موثر


این فایل حاوی مطالعه پاور پوینت مدیریت موفق و موثر می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 83 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گ

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) ارزيابي فرهنگ سازماني  

پاور پوینت (اسلاید) ارزیابی فرهنگ سازمانی


 این پاور پوینت دارای 46 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point است و آماده ارائه شما می باشد
در این پاور پ

ادامه مطلب  

پرسشنامة فرهنگ سازماني  

پرسشنامة فرهنگ سازمانی


پرسشنامة فرهنگ سازمانیفرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 5تعداد سوالات: 29شیوه نمره گذاری: داردپایایی: داردپرسشنامة فرهنگ سازمانی،

ادامه مطلب  

پرسشنامه فرهنگ سازماني دنيسون و اسپرتيزر ( 1991 )  

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون و اسپرتیزر ( 1991 )


پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون و اسپرتیزر ( 1991 ) فرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 3تعداد سوالات: 36شیوه نمره گ

ادامه مطلب  

پرسشنامه سنجش فرهنگ سازماني در بانک  

پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی در بانک


پرسشنامه سنجش فرهنگ سازمانی در بانکفرمت ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 5تعداد سوالات: 60شیوه نمره گذاری: داردروایی: داردپ

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي  

پاورپوینت با عنوان ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی


68 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از اسلایدهاتعریف اثر

ادامه مطلب  

پاورپوینت مدیریت نیروی منابع انسانی  

پاورپوینت مدیریت نیروی منابع انسانی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت مدیریت نیروی منابع انسانی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 132 اسلاید در اختیار شم

ادامه مطلب  

پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازماني  

پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانی


پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستداین پرسشنامه توسط هافستد(1991) و براساس مدل فرهنگ سازمانی هافستد ساخته شده است. آنها فر

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) پروژه طراحي سيستم ارزيابي عملکرد شهرداري مناطق و سازمان هاي وابسته به شهرداري بر اساس مدل BSC  

پاور پوینت (اسلاید) پروژه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق و سازمان های وابسته به شهرداری بر اساس مدل BSC


 با سلام
فایل پروژه طراحی سیستم ارزیابی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره ارزيابي برنامه هاي بالندگي سازماني  

پاورپوینت درباره ارزیابی برنامه های بالندگی سازمانی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل: powerpoint نوع فایل : ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) &nbs

ادامه مطلب  

پاورپوینت معيارهائي براي انتخاب يك روش معماري سازماني  

پاورپوینت معیارهائی برای انتخاب یك روش معماری سازمانی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت معیارهائی برای انتخاب یك روش معماری سازمانی می باشد که به صورت ف

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) قالب چارت سازماني  

پاور پوینت (اسلاید) قالب چارت سازمانی


 با سلام
فایل قالب چارت سازمانی یک پاورپوینت بسیار عالی در 4 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی ط

ادامه مطلب  

پاورپوینت فرهنگ سازمانی  

پاورپوینت فرهنگ سازمانی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت فرهنگ سازمانی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است،

ادامه مطلب  

پاورپوینت قضاوت هاي انساني بر رفتارهاي سازماني مديران و کارکنان  

پاورپوینت قضاوت های انسانی بر رفتارهای سازمانی مدیران و کارکنان


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت قضاوت های انسانی بر رفتارهای سازمانی مدیران و کارکنان

ادامه مطلب  

روش اجرائي نظام انگيزشي به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز درفرمت ورد 6 صفحه قابل ويرايش  

روش اجرائی نظام انگیزشی به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز درفرمت ورد 6 صفحه قابل ویرایش


روش اجرائی نظام انگیزشی به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز درفرمت ورد 6 صف

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره چارت های سازمانی  

پاورپوینت درباره چارت های سازمانی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 14 اسلاید ق

ادامه مطلب  

پاورپوینت مدیریت فرهنگ سازمانی  

پاورپوینت مدیریت فرهنگ سازمانی


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش30  اسلاید قسمتی از اسلایدها:تعریف فرهنگ (Culture)كلیه كوششهایی كه ا

ادامه مطلب  

پاور پوینت آماده در خصوص نقش مديريت دانش در پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان  

پاور پوینت آماده در خصوص نقش مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان


دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می ش

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي  

دانلود تحقیق در مورد چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی:ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت)

ادامه مطلب  

پاورپوینت اصول گروه جامعه شناسی فرهنگ  

پاورپوینت اصول گروه جامعه شناسی فرهنگ


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت اصول گروه جامعه شناسی فرهنگ می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلاید در اختیار شم

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته های مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی  

پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی


پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی در 39 اسلاید قابل ویرایش 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مديريت رفتار سازماني  

پاورپوینت درباره مدیریت رفتار سازمانی


فرمت فایل : .pptتعداد اسلاید : 271 اسلایدقسمتی از متن :مدیریت رفتار سازمانی1مدیریت رفتار سازمانینام درس: مدیریت رفتار

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته های مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی  

پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی


پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی در 39 اسلاید قابل ویرایش 

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته های مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی  

پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی


پاورپوینت رشته های مدیریت با عنوان فرهنگ سازمانی در 39 اسلاید قابل ویرایش 

ادامه مطلب  

پاورپوینت مدیریت استراتژیک از دید تامسون استریکلند  

پاورپوینت مدیریت استراتژیک از دید تامسون استریکلند


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت مدیریت استراتژیک از دید تامسون استریکلند می باشد که به صورت فرمت Powe

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري  

پاورپوینت درمورد نتایج ارزیابی نظر سنجی APO در معاونت تولید خودرو سواری


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد نتایج ارزیابی نظر سنجی APO در معاونت تولید خودرو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري  

پاورپوینت درمورد نتایج ارزیابی نظر سنجی APO در معاونت تولید خودرو سواری


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد نتایج ارزیابی نظر سنجی APO در معاونت تولید خودرو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري  

پاورپوینت درمورد نتایج ارزیابی نظر سنجی APO در معاونت تولید خودرو سواری


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد نتایج ارزیابی نظر سنجی APO در معاونت تولید خودرو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري  

پاورپوینت درمورد نتایج ارزیابی نظر سنجی APO در معاونت تولید خودرو سواری


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد نتایج ارزیابی نظر سنجی APO در معاونت تولید خودرو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري  

پاورپوینت درمورد نتایج ارزیابی نظر سنجی APO در معاونت تولید خودرو سواری


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد نتایج ارزیابی نظر سنجی APO در معاونت تولید خودرو

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مدیریت فرهنگ سازمانی  

پاورپوینت با موضوع مدیریت فرهنگ سازمانی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرین

ادامه مطلب  

پاورپویت در زمینه مديريت رفتار سازماني الگوهاي بازخور - 20 اسلاید  

پاورپویت در زمینه مدیریت رفتار سازمانی الگوهای بازخور - 20 اسلاید


پاورپویت در زمینه مدیریت رفتار سازمانی  الگوهای بازخورپاورپویت در زمینه مدیریت رفتا

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع بالندگی سازمانی  

پاورپوینت با موضوع بالندگی سازمانی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تع

ادامه مطلب  

پاورپوینت فاز اول نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري  

پاورپوینت فاز اول نتایج ارزیابی نظر سنجی APO در معاونت تولید خودرو سواری


        نوع فایل power pointقابل ویرایش 61 اسلاید قسمتی از اسلایده

ادامه مطلب  

روش اجرائي نظام انگيزشي به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز درفرمت ورد 6 صفحه قابل ويرايش  

روش اجرائی نظام انگیزشی به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز درفرمت ورد 6 صفحه قابل ویرایش


روش اجرائی نظام انگیزشی به همراه کلیه فرمهای مورد نیاز درفرمت ورد 6 صف

ادامه مطلب  

پاورپوینت ایجاد تغییر در فرهنگ سازمان  

پاورپوینت ایجاد تغییر در فرهنگ سازمان


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت ایجاد تغییر در فرهنگ سازمان می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در19 اسلاید در اختیار شما ع

ادامه مطلب  

بررسی و ارزيابي عملكرد كاركنان  

بررسی و ارزیابی عملكرد كاركنان


         بررسی و ارزیابی عملكرد كاركنان عوامل مؤثر بر ارزیابی: 1-         عوام

ادامه مطلب  

پاورپوینت ارزيابي فناوري جهت تجاري سازي  

پاورپوینت ارزیابی فناوری جهت تجاری سازی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت ارزیابی فناوری جهت تجاری سازی  می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلاید د

ادامه مطلب  

پاورپوینت اصول ارتباطات سازماني  

پاورپوینت اصول ارتباطات سازمانی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت اصول ارتباطات سازمانی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلاید در اختیار شما عزیزان

ادامه مطلب  

تحقیق رفتار سازماني پيشرفته  

تحقیق رفتار سازمانی پیشرفته


تحقیق رفتار سازمانی پیشرفته/در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید

ادامه مطلب  

پاورپوینت ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي  

پاورپوینت ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 68

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته مديريت با عنوان مدیریت و فرهنگ کسب و کار  

پاورپوینت رشته مدیریت با عنوان مدیریت و فرهنگ کسب و کار


پاورپوینت رشته مدیریت با عنوان مدیریت و فرهنگ کسب وکار در 63 اسلاید قابل ویرایش   بازاریابی ش

ادامه مطلب  

تحقیق معماری با موضوع 3d panel با فرمت پاور پوینت (ppt.)  

تحقیق معماری با موضوع 3d panel با فرمت پاور پوینت (ppt.)


تحقیق فوق دارای 35 اسلاید پر مطلب شامل بیوگرافی ، فرهنگ و سبک سازی ، دیتایل های اجرایی ، تعریف اصطلاحات ،

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با فرهنگ و ملل ها  

پاورپوینت آشنایی با فرهنگ و ملل ها


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت آشنایی با فرهنگ و ملل ها می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلاید در اختیار شما عزی

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی فرهنگ‌سراي هنر ارسباران  

پاورپوینت بررسی فرهنگ‌سرای هنر ارسباران


پاورپوینت بررسی فرهنگ‌سرای هنر ارسباران - 24 اسلایدفهرست مقدمه برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوع سالن نمایش

ادامه مطلب  

تحقیق درباره چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي  

تحقیق درباره چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 11 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >