پاور پوینت (اسلاید) CISCO

پاور پوینت (اسلاید) CISCO

پاور پوینت (اسلاید) CISCO

 این پاور پوینت دارای 24 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است


فایل پاور پوینت CISCO  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت
محتواب برخی از اسلاید ها :


محتوای اسلاید 3 : Chapter 11: Activities

What activities are associated with this chapter
11.1 Worksheet: Job Opportunities
11.2.2 Lab: Using a Multimeter and a Power Supply Tester
11.2.2 Lab: Testing UTP Cables Using a Loopback Plug and a Cable Meter
11.3.7 Worksheet: Research Computer Components
11.4.1 Lab: Install a NIC in Windows XP
11.4.1 Optional Lab: Install a NIC in Windows Vista
11.4.3 Lab: Install Additional RAM in Windows XP
11.4.3 Optional Lab: Install Additional RAM in Windows Vista
11.4.4 Lab: BIOS File Search

محتوای اسلاید 4 : Chapter 11: Activities (continued)

What activities are associated with this chapter
11.4.5 Lab: Install, Configure, and Partition a Second Hard Drive in Windows XP
11.4.5 Optional Lab: Install, Configure, and Partition a Second Hard Drive in Windows Vista
11.6.3 Lab: Repair Boot Problem
11.6.3 Lab: Remote Technician: Repair Boot Problem
11.6.3 Lab: Troubleshooting Hardware Problems in Windows XP
11.6.3 Optional Lab: Troubleshooting Hardware Problems in Windows Vista
Chapter 11 Quiz

محتوای اسلاید 5 : Chapter 11: New Terms

What terms are introduced in this chapter

محتوای اسلاید 6 : Chapter 11: New Terms (continued)

What terms are introduced in this chapter

محتوای اسلاید 7 : Chapter 11: New Terms (continued)

What terms are introduced in this chapter

محتوای اسلاید 8 : Chapter 11: Changes

What has changed from the previous version (4.0) of ITEPC
Page 11.2.2 Review names, purposes, characteristics, and safe and appropriate use of tools
Multimeter
Power supply tester
Specialty hardware/tools
Cable tester
Loopback plug
Extension magnet

Page 11.3.1 Select a case and power supply
Wattages and capacity
Connector types and quantity
Output voltages

محتوای اسلاید 9 : What has changed from the previous version (4.0) of ITEPC
Page 11.3.2 Select a motherboard
Bus speeds
Chipsets
Socket types
Expansion slots

Chapter 11: Changes (continued)

محتوای اسلاید 10 : Chapter 11: Changes (continued)

What has changed from the previous version (4.0) of ITEPC
Page 11.3.3 Select the CPU and heat sink/fan assembly
Socket type
32-bit vs. 64-bit
Speed
Number of cores
Cache
Front side bus
Power consumption
CPU fans
Case fans

محتوای اسلاید 11 : Chapter 11: Changes (continued)

What has changed from the previous version (4.0) of ITEPC
Page 11.3.5 Select adapter cards
Graphics cards
Sound cards
Storage controllers
RAID cards (RAID array – levels 0,1,5)
eSATA cards
I/O cards
FireWire
USB
Parallel
Serial
NICs
Wired
Wireless
Capture cards
TV
Video

محتوای اسلاید 12 : Chapter 11: Changes (continued)

What has changed from the previous version (4.0) of ITEPC
Page 11.3.6 Select storage devices and hard drives
Floppy Disk Drive
Media Readers
Hard Drives
PATA
SATA
SCSI
Solid State Drives
Optical drives
CD
DVD
Blu-ray
External
eSATA

محتوای اسلاید 13 : Chapter 11: Changes (continued)

What has changed from the previous version (4.0) of ITEPC
Page 11.4.1 Upgrade and configure a motherboard
CPU Installation
Jumper Settings
CMOS Battery Installation
Advanced BIOS Settings
Expansion Slots
Front Panel Connectors
BIOS Updates
I/O Shield

Page 11.4.2 Upgrade and configure a CPU and a heat sink/fan assembly
Socket Types
CPU Fans
Case Fans

محتوای اسلاید 14 : Chapter 11: Changes (continued)

What has changed from the previous version (4.0) of ITEPC
Page 11.4.3 Upgrade and configure RAM
Adding RAM in Windows Vista

Page 11.4.5 Upgrade and configure storage devices and hard drives
HDD
SATA
RAID
Media reader

Page 11.6.1 Review the troubleshooting process
Identify the Problem
Establish a Theory of Probable Causes
Determine an Exact Cause
Implement a Solution
Verify Solution and Full System Functionality
Document Findings

محتوای اسلاید 15 : Chapter 11: Changes (continued)

What has changed from the previous version (4.0) of ITEPC
Page 11.6.2 Identify common problems and solutions
Storage Device Problems
The computer does not recognize a storage device
The FDD will not read media
The computer will not eject an optical disc
The media reader cannot read an SD card
Motherboard and Internal Component Problems
The computer clock no longer keeps the correct time
The USB flash drive connection is slow
Following BIOS firmware update, the computer will not start
Following boot up, the computer displays incorrect CPU information
The HDD LED does not display
The integrated NIC does not work
There is no display after installation of a PCIe video card
There is no sound after installation of a sound card

محتوای اسلاید 16 : Chapter 11: Changes (continued)

What has changed from the previous version (4.0) of ITEPC
Page 11.6.2 Identify common problems and solutions
Power Supply Problems
The computer will not turn on
The computer reboots, shuts down unexpectedly, or has a burning smell
CPU Problems
The computer will not boot , locks up, or displays error messages or the BSOD
CPU fan makes an unusual noise
Upgrading the CPU or OS causes the computer to run slower
32-bit devices do not work on a 64-bit computer
The computer does not recognize new RAM or CPU

محتوای اسلاید 17 : Chapter 11: Classroom Management

Have the students research a replacement power supply of equal wattage and with the appropriate power connectors.
Provide copies of motherboard documentation to the students. Have the students research the type of memory and the maximum amount of memory that can be supported by that motherboard.
Most of the time spent on memory upgrade is in the planning, selection, and purchasing of memory. Have the students determine what to purchase if a computer with 256K of memory needs to be upgraded to 2GB.
Provide extra hard drives to the students. Have the students install a second hard drive and then partition both drives with different sizes and types of partitions.
Demonstrate flashing the BIOS of lab computers, even if the BIOS is up to date, so the students see the process.
Use an older motherboard to demonstrate the removal and installation of a CPU.


محتوای اسلاید 18 : Chapter 11: Teaching Analogies

Upgrading a computer is like replacing a part on your car. You must obtain a part that is compatible with your system. Compatibility is very important for the memory, CPU, and power supply of a computer.

محتوای اسلاید 19 : What are the different types of certification
How do you prepare and register for a certification exam
How can you determine if a processor is compatible with a motherboard
How can you determine if a particular type and amount of memory is compatible with a motherboard
What are some reasons to implement different levels of RAID

Chapter 11: Suggested Class Discussions

محتوای اسلاید 20 : Chapter 11: Best Practices

Obtain old hard drives from technicians or computer stores. Even if they are low capacity, they can be used to demonstrate the concepts of partitioning and formatting.
Install two video adapters and configure dual monitors. This is a common implementation in many work environments.

محتوای اسلاید 21 : Chapter 11: Outside Reading

CompTIA Certification Website
http://www.comptia.org/certifications
Cisco Networking Academy Website
NetAcad ITE Forum


محتوای اسلاید 22 :

محتوای اسلاید 23 :